För in ditt företag i 2000-talet!

För att ta ditt företag in i framtiden är det viktigt att satsa på marknadens mest optimala lösningar och det senaste är att använda sig av IP-centrex!

Idag sköts både intern och extern kommunikation via telefon eller via webben och då är det ytterst viktigt för företag att tillhandahålla goda förutsättningar för att detta ska kunna ske på bästa möjliga vis. Det senaste inom kommunikation är IP-centrex vilket är ett samlingsord för virituella telefonväxlar. För någon som inte är ett datageni kan detta låta som rena rama grekiskan men misströsta inte. Det hela handlar om att man har flyttat telefontrafiken från till exempel ISDN över till att IP är själva bäraren av telefonin. Fördelen med att flytta sin telefoni till en centrexväxel är att man inte längre är bunden till en specifik mobiloperatör och företaget slipper att äga all utrustning som krävs för att ha en välfungerande växel för företaget. Ytterligare fördelar med en växel som sköts via IP är att företaget själv kan välja att administrera sin växel på webben och att företagets receptionister kan ta emot samtal via dator, mobiltelefon eller via en fast telefon.

Det ska vara enkelt att sköta sina affärer!

Det bästa ett företag kan göra för sina anställda är att uppmuntra kommunikation, både när det handlar om inter- och extern kommunikation. Den interna kommunikationen uppmuntras och underhålls bäst om medarbetarna sitter i kontorslandskap istället för att sitta instängda i separata rum. Ett öppet landskap höjer inte bara samarbetet kollegor emellan utan hjälper även att skapa förståelse för och insyn i vad andra på företaget arbetar med. Men när det kommer till extern kommunikation är det viktigt att ha möjlighet att företagets växel kan koppla samtal utanför huset som företaget har sitt säte i för att understödja en anställds möjlighet att arbeta hemifrån om detta skulle vara nödvändigt. Ytterligare möjliggörs en möjlighet för den anställde att kunna deltaga i telefonkonferenser trots att denne exempelvis är hemma sjuk eller kanske vabbar.